admin June 26, 2010

งานบริการหรื Customer Service นั้น เรียกได้ว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนโดยเฉพาะในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เพื่อเห็นเหตุผลต่างๆ ทางธุรกิจ ซึ่งหากมีการบริการที่ดี ลูกค้าก็จะอยู่กับเราไปตลอด แม้ว่าตัวสินค้าจะมีคุณภาพสูงมากหรือคุณภาพต่ำมาก แต่หากได้รับบริการระหว่างการขายและหลังการขายที่ดี ก็จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ไม่ยาก ดังนั้นการบริการจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด
งานบริการนั้นเรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการธุรกิจเลยก็ว่าได้ ดังนั้นจะต้องสร้างความแตกต่างและทางเลือกให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความได้เปรียบจากคู่ค้าเจ้าอื่น ๆ ซึ่งหากลูกค้าได้รับบริการที่ประทับใจ ก็จะเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระยะยาว ลูกค้าจะไม่เปลี่ยนไปใช้บริการกับที่อื่น ดังนั้นคุณสมบัติที่พนักงานบริการควรจะมีก็คือ
ใจรักในงานบริการ ต้องมีความยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลา การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นข้อเด่นของงานบริการ เพราะหากเป็นคนเข้าสังคมยากหรือชอบสันโดน ก็จะไม่เหมาะกับงานประเภทนี้ เพราะไม่เข้าใจถึงหลักของงานบริการ ในแต่ละวันจะต้องเจอกับลูกค้าเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีความอดทน และควบคุมอารมณ์ได้ดีในระดับนึง ไม่อ่อนไหวไม่ตามอารมณ์ของลูกค้า ต้องรับมือกับคำวิจารณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล เพราะงานบริการนั้นค่อนข้างละเอียดอ่อน พนักงานบริการจำเป็นจะต้องเข้าใจลูกค้า เอาใจใส่ทำให้ลูกค้าประทับใจให้มากที่สุด ฉะนั้นหากเป็นคนที่พูดน้อย ไม่เข้าใจคน ก็อาจจะทำให้ขาดคุณสมบัติในการทำงานด้านบริการ

Leave a comment.