admin October 26, 2011

หัวใจของงานบริการนั้นมีหลายอย่างที่สำคัญ อย่างเช่นเรื่องของบุคลิกภายนอกโดยเฉพาะกับคนที่ทำงานบริการในส่วนที่ต้องพบเจอกับลูกค้า ดังนั้นความประทับใจแรกพบจึงมีความสำคัญมาก นักบริการควรหมั่นฝึกฝนตัวเองในด้านบุคลิกภาพเพื่อเรียกความประทับใจจากลูกค้า
หมั่นฝึกในเรื่องของการยิ้ม
หลายท่านอาจจะคิดว่า ไม่เห็นจะยากตรงไหนก็แค่ยิ้มเอง แต่หากต้องยืนบริการขาแข็งทั้งวัน ต้องพบเจอกับลูกค้าเจ้าปัญหาเกือบตลอด คงเป็นไปได้ยากที่จะยิ้มออกมาอย่างหน้าชื่นตาบาน หลายท่านถูกฝึกมาให้ยิ้ม แต่ทว่าเมื่อเจอกับปัญหาต่างๆ แม้ปากจะยิ้มแต่สีหน้าและแววตาไม่ได้ยิ้มตามไปด้วย ซึ่งนั้นทำให้ลูกค้ารับรู้ได้ถึงความไม่จริงใจ ดังนั้นต้องฝึกการควบคุมอารมณ์และต้องมองโลกในแง่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสจากภายใน เพื่อสร้างรอยยิ้มได้ตลอดไม่หวั่นแม้ต้องเจอกับลูกค้าเจ้าปัญหา
หมั่นจดจำใบหน้าและชื่อของลูกค้า
จะดีแค่ไหนหากเดินเข้ามาในร้านแล้วถูกทักทายด้วยชื่อของตัวเอง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความประทับใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้นอีกด้วย เพราะแสดงถึงความเอาใจใส่ในด้านบริการ ยิ่งหากนักบริการจดจำสิ่งที่ลูกค้ามักจะมาซื้อบ่อยๆ ได้ ก็จะยิ่งสร้างความประทับใจได้มากขึ้นอีกด้วย ลูกค้าจะรู้สึกสบายและผ่อนคลายคุ้นเคยเหมือนได้คุยกับเพื่อน
งดวิจารณ์ลูกค้าทุกกรณี
เรียกว่าเป็นสิ่งที่ควรระวังมากที่สุดในเรื่องการวิจารณ์ลูกค้าในที่ทำงาน แม้ว่าในแต่ละวันนั้นจะเจอกับลูกค้ามากมายที่บางครั้งก็ต้องเจอกับเรื่องหัวเหวี่ยงหัวเสีย แต่ก็ต้องอดทนอดกลั้นไม่เอาไปวิจารณ์กับเพื่อนร่วมงานหรือวิจารณ์ในขณะที่กำลังให้บริการอยู่ เพราะจะสะท้อนถึงการบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน และหากลูกค้าได้ยินเข้าจะเสียความรู้สึกไม่อยากกลับมาใช้บริการอีก

Leave a comment.