admin July 28, 2016

นักบริการที่ดีนั้นจะต้องโน้มน้าวใจเก่ง แต่ทว่าไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิด ล้วนแต่ต้องฝึกฝนเพิ่มเติมทั้งนั้น โดยเฉพาะกับนักบริการเพราะมีหลายทักษะที่ต้องฝึกหากอยากจะเป็นนักบริการมืออาชีพ ซึ่งหลายคนอาจจะกังวลว่าการโน้มน้าวใจใครสักคนให้เชื่อในสิ่งที่เราพูดนั้น จะเป็นการหลอกลวงหรือไม่ ซึ่งหากกว่าสิ่งที่นักบริการต้องการสื่อสารหรืออยากให้ลูกค้ารับบริการเป็นสิ่งที่ดี ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นการหลอกลวง เพราะไม่แน่ว่าลูกค้าท่านนั้นอาจจะเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากได้รับบริการจากเรา
เป็นผู้ให้ก่อนเสมอ
ก่อนจะได้รับอะไรจากผู้อื่น นักบริการควรจะเป็นผู้ให้ก่อนเสมอ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และอยากที่จะตอบแทนความมีน้ำใจด้วยการรับฟังและคล้อยตามในข้อมูลของการให้บริการจนในที่สุดก็สามารถปิดการขายได้
ทุกโอกาสมีค่าเสมอ
ให้คิดเสมอว่าทุกโอกาสนั้นสามารถปิดการขายได้ โดยเฉพาะหากขายสินค้าที่ราคาแพง ต้องพึงละลึกไว้เสมอว่า ทุกคำพูดนั้นสำคัญ พูดแต่ในสิ่งทีเป็นประโยชน์และพยายามทำให้ลูกค้าคล้อยตามให้ได้มากที่สุด
ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่ควรมี
ภาพลักษณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่นักบริการควรจะมี แม้กระทั่งน้ำเสียงที่พูดคุยก็ต้องเป็นโทนที่ฟังแล้วไพเราะสะเหนาะหู ชัดถ้อยชัดคำ พูดในสิ่งที่มีสาระน่าเชื่อถือ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจในตัวนักบริการ จนอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้เพราเชื่อว่าจะต้องมีคุณภาพดีไม่ต่างจากที่ได้บริการ

Leave a comment.