admin October 30, 2016

หัวใจหลักของการบริการนั้นมีไม่กี่อยากที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า อย่างเช่นการสังเกต หรือการหาข้อมูลก็ถือว่าสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ ซึ่งนอกจากจะทำให้ประทับใจแล้วยังต้องคิดต่ออีกว่า จะทำอย่างไรเพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก ดังนั้นจึงต้องสร้างประสิทธิภาพให้ตัวเองด้วยการฝึกทักษะต่างๆ โดยเฉพาะการสังเกต ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้มีกระบวนการขายเกิดขึ้น
เพราะหากสังเกตเป็นแล้วก็จะสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อค้นหาความต้องการ หรือจะทำให้รู้ว่าลูกค้าท่านนี้ควรได้รับการดูแลจากนักบริการอย่างไรถึงจะเกิดความพึงพอใจสูงสุด ดังนั้นการสังเกตจึงเป็นสิ่งแรกที่ควรเรียนรู้ ไม่ว่าจะจากท่าทาง สีหน้า น้ำเสียงหรือกระทั่งเรื่องราวของการพูดคุย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น ซึ่งหากสังเกตเป็นแล้ว ก็จะสามารถเอาใส่ใจลูกค้าได้อย่างถูกต้อง แต่กระนั้นนักบริการจำเป็นจะต้องมีใจรักในอาชีพนี้เสียก่อน เมื่อมีใจรักก็จะอยากพัฒนาตัวเองและปรับปรุงบริการของตัวเองอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งเมื่อลูกค้าได้รับบริการที่ถูกใจ ก็จะเกิดความประทับใจนั่นเอง นักบริการจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองก่อนกว่า ลูกค้าจะได้อะไรจากเราบ้าง และจะทำอย่างไรให้ลูกค้าติดใจไม่หนีไปใช้บริการที่อื่น ซึ่งมีหลายเรื่องที่ถูกมองข้ามไป หรือบางครั้งนักบริการก็ละเลยมองว่าการสังเกตเป็นเรื่องไม่สำคัญ ดังนั้นใครที่มองข้ามจุดนี้ไปควรเริ่มซะใหม่ หมั่นสังเกตและหาจุดเชื่อมกับลูกค้าให้ได้ เพื่อสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พูดคุย ซึ่งจะนำมาซึ่งความสำเร็จใจการปิดการขาย

Leave a comment.