admin July 28, 2017

พนักงานบริการทางโทรศัพท์หรือคอลเซ็นเตอร์นั้น เป็นตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญเพราะต้องรับหน้าในการบริการลูกค้า ดังนั้นฟังอย่างเดียวคงไม่พอ จะต้องมีความเข้าใจลูกค้าด้วย ซึ่งในหน่วยงานต่างๆ มักจะมีการจัดอบรมให้แก่พนักงานบริการ เพื่อให้พัฒนาตัวเองและตระหนึกถึงส่วนสำคัญในเรื่องของการรับฟังเสียงของลูกค้า ซึ่งนอกจากรับฟังแล้ว ยังต้องหาวิธีในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอีกด้วย
ซึ่งส่วนนี้จะเป็นการตอบสนองลูกค้า หลายบริษัทมักไปเน้นให้ความสำคัญกับการหาทางต่อกรกับคู่แข่ง จนหลงลืมหัวใจสำคัญในองค์กร นั่นคือเรื่องของการบริการ เพราะการตอบสนองความต้องการของลูกค้านั้น เป็นการต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยนำข้อมูลจากพนักงานบริการมาวิเคราะห์วิจัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด ดังนั้นหากจึงควรให้ความสำคัญในการบริการลูกค้าให้มากๆ
ยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางเสมอ การทำงานบนพื้นฐานความต้องการลูกค้านั้น จะทำให้เขาอยู่กับเราในระยะยาว ไม่เปลี่ยนใจไปใช้บริการที่อื่น เพราะเกิดความประทับใจในบริการที่ดีเยี่ยม ดังนั้นพนักงานที่อยากบริการลูกค้าขั้นเทพจะต้องหมั่นฝึกฝนตัวเองให้ตื่นตัวอยู่เสมอ รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายามลูกค้ามีปัญหาในเรื่องของการรับบริการ เพราะยิ่งทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากเท่าไหร่ ลูกค้าก็จะไว้ใจเชื่อใจยินดีที่จะใช้บริการไปนานๆ แต่หากลูกค้าได้รับบริการแย่ๆ ไม่ใส่ใจในคุณภาพ ลูกค้าก็จะหนีไปใช้บริการที่อื่น ดังนั้นต้องหัดเข้าใจลูกค้าและหาความต้องการของลูกค้าให้เจอ เพื่อบริการที่ตรงจุดตรงความต้องการ

Leave a comment.