admin May 6, 2010

เชื่อว่าความประทับใจนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการหรือลูกค้าต่างก็ชอบความประทับใจเช่นกัน โดยเฉพาะในส่วนของผู้ให้บริการนั้น ต้องการทำให้ลูกค้าประทับใจมากๆ เพื่อที่จะได้ซื้อสินค้าหรือเลือกใช้บริการของตน ถึงขั้นยกลูกค้าให้เป็นพระเจ้า แต่ความจริงแล้วคงไม่ต้องทำให้ถึงขนาดนั้น ก็สามารถจับใจของลูกค้าได้ แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยประสบการณ์และความสามารถเฉพาะตัวด้วย
แต่ทั้งนี้ก็มีเคล็ดลับในการมัดใจลูกค้าด้วยเช่นกัน เพราะบางท่านอาจไม่มีพรสวรรค์ในด้านนี้แต่มีใครรักงานบริการ และคุณสมบัติอื่นๆ ก็สามารถฝึกฝนตัวเองเพื่อให้เป็นสุดยอดนักบริการได้ ซึ่งนักบริการที่ดีนั้นจะต้องถ่ายทอดเรื่องราวเป็น ไม่ใช่เพียงแค่อาศัยการท่องจำเพียงอย่างเดียว เพราะหากเอาแต่พูดตามสคริปต์ ก็จะไม่ทราบถึงความต้องการของลูกค้า และแนะนำได้อย่างไม่ถูกต้อง จนลูกค้าเบื่อหน่ายไม่อยากจะคุยด้วยอีกต่อไป ดังนั้นจะต้องฝึกในเรื่องของการฟังให้มาก ฟังลูกค้าและคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้พวกเขาด้วยความจริงใจ ให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพราะเป็นพื้นฐานในงานบริการ
หมั่นตอบสนองลูกค้าด้วยความรวดเร็ว เพราะงานบริการนั้นจะต้องเร็วและไว เพราะลูกค้าอาจมีเวลาไม่กี่นาทีในการคุย ดังนั้นไม่ควรชักแม่น้ำทั้งห้านานนัก ควรเข้าเรื่องปัญหาของลูกค้าหรือดูแลด้วยความจริงใจ วางแผนในการพูดช่วงเวลาสั้นๆ กระชับและได้ใจความแต่สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ทันท่วงที ซึ่งการให้บริการที่จะมัดใจลูกค้าได้อีกเรื่องคือ ความอ่อนน้อมสุภาพ ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเข้าถึงได้ง่าย

Leave a comment.